Hagar Schön med lång erfarenhet av textilt arbete samt växtfärgning, linodling och med stort intresse för forna tiders hantverk.

(Anna-)Karin Källberg, möbeltapetserare och idéspruta med rötter i Hovfa Riddarvecka.

Funderar du på vårt namn?

Asynja är i den nordiska mytologin en kvinnlig gud. 
Manliga gudar som Tor, Oden etc, kallas asagudar.
Kvinnliga motsvarigheter kallas asynjor.
Asynjorna har något eller några områden som de är speciellt kunniga inom. 
Den mest kända asynjan är Freja.

Vår logga med solhjul och skålgropar (älvkvarnar).
Solen var viktig redan på bronsåldern och är avbildad på många hällristningar.
Skålgroparna var offergropar där man offrade säd eller värdesaker för att få god skörd. Det har berättats att man ända in på 1900-talet gick till skålgroparna, lade ett mynt, lite smör eller annan gåva.
Detta skulle bota sjukdomar eller se till att man fick en god skörd.